Cụ thể, trong đề án định hướng phát triển hạ tầng dịch vụ TP.HCM mới được phê duyệt, UBND TP.HCM đề ra các nhiệm vụ cụ thể cho từng lĩnh vực.

Về logistic, UBND TP.HCM yêu cầu Sở Công thương TP đề xuất UBND TP triển khai nghiên cứu khả thi vị trí thành lập: Trung tâm logistics Cát Lái, trung tâm logistics Linh Trung và trung tâm logistics Củ Chi trong giai đoạn 2021-2025 để từng bước hình thành hệ thống trung tâm logistics trên dịa bàn TP.

Ngoài ra, Sở GTVT TP.HCM cũng được giao phối hợp với UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện (các địa phương chưa đáp ứng đủ chi tiêu về quy mô, vị trí bến bãi theo quy hoạch tại Quyết định số 568 ngày 8-4-2013 của Thủ tướng) thực hiện rà soát, bố trí quỹ đất phù hợp trong quá trình lập mới, điều chỉnh quy hoạch phân khu. Báo cáo trong quý 4 năm nay.

Sở QH-KT TP phải hoàn tất lập nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 trong năm nay.

Nhiệm vụ quy hoạch, đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 Khu Liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, nhiệm vụ quy hoạch 1/500 Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT TP tại Khu trường đua Phú Thọ cũng phải được hoàn thành.

Cạnh đó, TP cũng đề nghị cơ quan chức năng rà soát, thống kê, lập danh mục các khu đất có quy hoạch các công trình văn hóa và thế thao trên địa bàn Thành phố.

KIÊN CƯỜNG - Theo Plo