fanpage

Thống kê truy cập

 • Online: 42
 • Hôm nay: 780
 • Tháng: 26013
 • Tổng truy cập: 4151745
Chi tiết bài viết

Chuyên đề về pháp luật về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Tòa á

Số 4-2009: Chuyên đề về pháp luật về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài, quyết định của trọng tài nước ngoài.

CHUYÊN ĐỀ KHOA HỌC XÉT XỬ

Chịu trách nhiệm nội dung
TS. ĐẶNG QUANG PHƯƠNG

 

 Chịu trách nhiệm xuất bản:

PGS. TS. NGUYỄN TẤT VIỄN

 

 Biên tập

THS. NGÔ HỒNG PHÚC 
VÀ TẬP THỂ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VIỆN KHOA HỌC XÉT XỬ TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

MỤC LỤC

NGHIÊN CỨU - LÝ LUẬN

Những vấn đề lý luận về công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự của Toà án nước ngoài, quyết định của Trọng tài nước ngoài.

Pháp luật và thi hành pháp luật về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Toà án nước ngoài, quyết định của Trọng tài nước ngoài.

 Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Toà án nước ngoài, quyết định của Trọng tài nước ngoài.

 

PHỤ LỤC

Công ước về Công nhận và thi hành các quyết định trọng tài nước ngoài.

http://toaan.gov.vn/portal/page/portal/tandtc/ttsktand/3415171?pers_id=1751932&folder_id=&item_id=2531627&p_details=1

Luật sư tư vấn miễn phí

Gọi ngay
0902818158- 0906834543
0906834543
0902818158

CÁC ĐỐI TÁC

 • Nhà Đất Phúc An Khang
 • The Diplomat
 • The NewYork Review of Book
 • CogitAsia
 • Reuters
 • Viet Studies
 • The NewYork Times
 • TIME
 • Bloomberg Bussiness