Học viện cán bộ TP.HCM. ẢNH: TIỂU THIÊN

Liên quan đến nội dung tố cáo, đồng thời kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra của Bộ Xây dựng, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND TP.HCM, Chánh Thanh tra TP.HCM ban hành Quyết định số 169/QĐ-TTTP-P5 về thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác đấu thầu thuộc dự án xây dựng Trường Cán bộ TP.HCM (nay là Học viện Cán bộ TP.HCM).

Theo đó, qua thanh tra đã phát hiện nhiều sai phạm xảy ra trong quá trình xây dựng tại dự án này.

Theo kết luận thanh tra, ngày 13.11.2009, UBND TP.HCM ban hành Quyết định số 5163/QĐ-UBND về giao 71.783,7m2 đất (tương đương hơn 7,1 ha) để đầu tư xây dựng Trường Cán bộ TP.HCM.

Tiếp đó, Trường Cán bộ TP.HCM phối hợp đơn vị tư vấn lập thiết kế quy hoạch chi tiết với tỷ lệ 1/500 trình UBND Q.Bình Thạnh phê duyệt theo thẩm quyền.

Bên trong khuôn viên Học viện cán bộ TP.HCM. ẢNH: TIỂU THIÊN

Dự án được thực hiện qua từng giai đoạn. Giai đoạn 1, gồm san nền, xây dựng mới cổng (gồm nhà thường trực) và tường rào; giai đoạn 2 xây dựng khối hành chính, nhà kỹ thuật, gồm các hạng mục thư viện, khối lớp học, hồ nước cảnh, hành lang nối hành chính, thư viện, sân đường đi bộ…; giai đoạn 3 xây dựng hội trường và ký túc xá sinh viên.

Tổng mức đầu tư được phê duyệt lúc đầu của 3 giai đoạn là hơn 851 tỉ đồng, trong đó giai đoạn 1 hơn 28 tỉ đồng, giai đoạn 2 hơn 456 tỉ đồng và giai đoạn 3 hơn 336 tỉ đồng.

Các vi phạm lớn được thanh tra phát hiện, chủ yếu xảy ra ở giai đoạn 3 của dự án xây trường với hạng mục ký túc xá và hội trường.

Cần được điều tra làm rõ vi phạm quy định pháp luật

Đối với giai đoạn 3, tư vấn đấu thầu là Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Nam Long (gọi tắt là Công ty Nam Long); tư vấn quản lý dự án là công ty CP Tư vấn thiết kế Công nghiệp và dân dụng. Đơn vị thẩm định hồ sơ mời thầu là Công ty CP Tư vấn thiết kế Công nghiệp và dân dụng... 

Có dấu hiệu bất thường
Liên quan đến sai phạm tại Học viện Cán bộ TP.HCM, ngày 2.2.2018, Cục Quản lý đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) từng có văn bản số 152/QLĐT-CS, nêu rõ: Việc Tư vấn quản lý dự án tiến hành kiểm tra lại kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu mà trước đó chính đơn vị này đã thẩm định, đề nghị chủ đầu tư phê duyệt là có dấu hiệu bất thường.

Danh sách nhà thầu mua hồ sơ mời thầu: có 5 đơn vị mua hồ sơ mời thầu, gồm: Công ty TNHH MTV Kỹ thuật - xây dựng Toàn Thịnh Phát; Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Bách Chiến; Công ty CP Đầu tư xây dựng Gia Hòa; Công ty CP Đầu tư xây dựng số 14; Công ty TNHH MTV Xây dựng Bình Minh.

Sau đó, chủ đầu tư (Học viện Cán bộ TP.HCM) tiến hành mở thầu có 4/5 đơn vị nộp hồ sơ dự thầu, gồm: Công ty TNHH MTV Kỹ thuật - xây dựng Toàn Thịnh Phát; Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Bách Chiến; Công ty CP Đầu tư xây dựng số 14; Liên danh Công ty CP Xây dựng số 5 - Công ty TNHH MTV Xây dựng Bình Minh.

Kết luận thanh tra nêu rõ tổ chuyên gia đấu thầu không đáp ứng điều kiện (không có trình độ chuyên môn liên quan đến gói thầu) theo quy định tại khoản 3, Điều 116 Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26.6.2014. Trách nhiệm thuộc về Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Nam Long, Tổ chuyên gia đấu thầu trực tiếp tư vấn đấu thầu đối với gói thầu.

Đáng chú ý, việc phát hành hồ sơ mời thầu không đúng theo quy định tại Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6.5.2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp (quy định phải có ít nhất 2 phương án). Trách nhiệm thuộc về Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Nam Long, Công ty CP Tư vấn thiết kế Công nghiệp và dân dụng, Giám đốc, Phó giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM được phân công phụ trách tại thời điểm xảy ra vụ việc.

Đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm nhà thầu, theo kết luận thanh tra, thành viên Liên danh Công ty TNHH MTV Xây dựng Bình Minh không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Tuy nhiên, nhà thầu này vẫn được xét đạt về hồ sơ kỹ thuật. Trách nhiệm này thuộc về Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Nam Long, Công ty CP Tư vấn thiết kế Công nghiệp và dân dụng, Giám đốc và Phó giám đốc Học viện được phân công phụ trách tại thời điểm phát sinh vụ việc.

Đánh giá về chủng loại vật tư dự thầu của Liên danh Công ty CP Xây dựng số 5 - Công ty TNHH MTV Xây dựng Bình Minh, kết luận thanh tra khẳng định việc đánh giá hồ sơ dự thầu không căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu.

Kết luận thanh tra cũng khẳng định Tư vấn đấu thầu cố ý báo cáo sai, làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, là vi phạm điểm b, khoản 4, Điều 89 luật Đấu thầu.

Về phía Tư vấn quản lý dự án, trong quá trình lựa chọn nhà thầu đã phát hiện ra những thiếu sót nêu trên của nhà thầu, bằng nhiều văn bản đã khẳng định và giữ nguyên quan điểm cho rằng Liên danh Công ty CP Xây dựng số 5 - Công ty TNHH MTV Xây dựng Bình Minh không đạt theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Nhưng sau đó, Tư vấn quản lý dự án lại có văn bản thay đổi quan điểm một cách bất thường. Cụ thể: đồng ý với Tư vấn đấu thầu và đồng ý phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu (Liên danh Công ty CP Xây dựng số 5 - Công ty TNHH MTV Xây dựng Bình Minh xếp hạng 1).

Kết luận thanh tra khẳng định, Tư vấn quản lý dự án thể hiện hành vi bất nhất và bất thường trong việc báo cáo thẩm định kết quả xếp hạng nhà thầu và trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả xếp hạng nhà thầu, có dấu hiệu “thông đồng” với Tư vấn đấu thầu; chính đơn vị đã phát hiện ra sai sót của nhà thầu nhưng vẫn cố ý làm trái quy định pháp luật về bảo đảm công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu. Về sai phạm này, theo kết luận thanh tra, cần được điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đề nghị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy vào cuộc

Trên cơ sở kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra TP.HCM kiến nghị Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kiểm tra, làm rõ việc Đảng ủy Học viện Cán bộ TP.HCM biểu quyết thống nhất chủ trương chọn nhà thầu Liên danh Công ty CP Xây dựng số 5 - Công ty TNHH MTV Xây dựng Bình Minh tại cuộc họp ngày 7.3.2018, không đúng chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đảng và quy định của luật Đấu thầu. Báo cáo kết quả cho Thường trực Thành ủy (đồng thời thông báo cho Ban Cán sự đảng UBND TP.HCM).

Đồng thời, yêu cầu Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM kiểm tra, làm rõ việc đơn vị Tư vấn quản lý dự án (Công ty CP Tư vấn thiết kế Công nghiệp và dân dụng) và Tư vấn đấu thầu (Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Nam Long) có dấu hiệu “thông đồng” trong việc báo cáo lựa chọn nhà thầu không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu đề xuất chủ đầu tư phê duyệt xếp hạng nhà thầu; vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu.

Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM có trách nhiệm phối hợp Sở Nội vụ, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân theo phân cấp quản lý cán bộ về khuyết điểm, vi phạm. Đặc biệt, khẩn trương thực hiện hủy quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu “Xây lắp, cung cấp và lắp đặt thiết bị ký túc xá” và tổ chức đấu thầu lại đúng theo quy định pháp luật...Trường Cán bộ TP.HCM thành lập theo quyết định số 5509/QĐ-UB-NC ngày 19.10.1998 của UBND TP.HCM.

Đến giữa tháng 3.2008, ông Nguyễn Văn Đua, thời điểm đó là Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM đã trao Quyết định bổ nhiệm TS kinh tế, Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó hiệu trưởng Thường trực Trường Cán bộ TP.HCM Trương Thị Hiền (vợ ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM) làm Hiệu trưởng trường này.

Đến giữa tháng 10.2014, Trường Cán bộ TP.HCM được nâng cấp thành Học viện Cán bộ TP.HCM theo quyết định số 1878/QĐ-TTg của Thủ tướng.

Đây là cơ sở giáo dục công lập, trực thuộc Thành ủy và UBND TP.HCM; chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục - đào tạo về chuyên ngành. Vào thời điểm này, PGS-TS Trương Thị Hiền được bổ nhiệm làm Giám đốc học viện. PGS-TS Trương Thị Hiền nghỉ hưu kể từ ngày 1.1.2015.

Trước đó, giữa tháng 1.2010, Trường Cán bộ TP.HCM được khởi công xây dựng trên khu đất hơn 7,1 ha tại số 324 Chu Văn An, P.12 (Q.Bình Thạnh).

Quy mô xây dựng của trường, gồm có khối lớp học và thư viện có 65 phòng học; giảng đường 5.000 chỗ ngồi; hội trường 1.000 chỗ ngồi; ký túc xá 9 tầng, gồm 287 phòng ở phục vụ 950 học viên ở nội trú… với mục tiêu là xây dựng trường thành cơ sở đào tạo tập trung quy mô lớn, khang trang, hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị cũng như nâng cao nghiệp vụ quản lý cho đội ngũ cán bộ TP.HCM.

Để xây dựng trường này, có khoảng 700 hộ dân chấp nhận di dời, tái định cư nơi khác để dành đất xây dựng trường.

Giữa tháng 11.2014, tại lễ khánh thành, vào thời điểm này, ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết TP.HCM đã bố trí ngân sách hơn 1.000 tỉ đồng kinh phí bồi thường và đầu tư cơ sở vật chất cho học viện (chưa kể hơn 800 tỉ đồng đầu tư giai đoạn 3, ký túc xá trong thời gian tới).

Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM kế nhiệm PGS-TS Trương Thị Hiền là PGS-TS Nguyễn Văn Trình, từng làm Phó giám đốc Học viện, được trao quyết định bổ nhiệm vào ngày 30.12.2014. Đương nhiệm Giám đốc Học viện là PGS-TS Trần Hoàng Ngân.