fanpage

Thống kê truy cập

 • Online: 32
 • Hôm nay: 787
 • Tháng: 26020
 • Tổng truy cập: 4151752
Chi tiết bài viết

ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI NĂM 2014 SO VỚI NĂM 2005

Luật Đầu tư mới bổ sung và sửa đổi bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/07/2015. Luật Đầu tư nước ngoài 2014 với 7 chương, 76 điều qui định về hoạt động của nhà đầu tư kinh doanh tại Việt Nam cũng như qui định về việc đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài. Luật Đầu tư 2014 đã thể hiện nhiều điểm mới và khác biệt so với qui định của Luật Đầu tư 2005.

Thứ nhất là qui định về cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho dự án đầu tư có vốn nước ngoài

So với Luật cũ thì Luật Đầu tư 2014 đã tách bạch giữa nội dung đăng ký dự án đầu tư là cấp theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư doanh nghiệp sẽ đăng ký kinh doanh theo qui định của Luật Doanh nghiệp điều chỉnh.

Thứ hai là bãi bỏ qui định cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong nước

Luật Đầu tư nước ngoài 2014 qui định dự án của nhà đầu tư trong nước sẽ không phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Do đó nhà đầu tư chỉ cần hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) là được và đủ, thay vì qui định là dự án đầu tư trong nước có qui mô vốn từ mười lăm tỷ trở lên hoặc dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì phải xin giấy chứng nhận đầu tư như Luật đầu tư năm 2005

Đồng thời, Luật Đầu tư nước ngoài 2014 sử dụng khái niệm “Đầu tư kinh doanh” để thay thế 2 khái niệm trước đây là “Đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp”.

Thứ ba là thu hẹp phạm vi áp dụng cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Theo Luật Đầu tư nước ngoài năm 2005 tất cả các dự án có vốn nước ngoài không xác định tỷ lệ của nhà đầu tư nước ngoài (dù nhà đầu tư nước ngoài chỉ chiếm 1% vốn điều lệ) của doanh nghiệp vẫn phải cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Nhưng đến với Luật Đầu tư 2014 thì qui định đối với các dự án nhà đầu tư nước ngoài hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài góp vốn 51% vốn điều lệ mới phải xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án của nhà đầu tư nước ngoài. Qui định này đã hỗ trợ đáng kể và nới rộng phạm vi đầu tư cho người nước ngoài tại Việt Nam.

Thứ tư là qui định về ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Luật đầu tư nước ngoài năm 2014 đã liệt kê cụ thể 267 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Ngành nghề kinh doanh có điều kiện Luật Đầu tư 2014 đã dành riêng phụ lục 04 để liệt kê 267 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Đây là qui định giúp nhà đầu tư tìm hiểu luôn được các ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại Việt Nam. Mặt khác, theo qui định mới sẽ góp phần đưa ra qui định rõ ràng về lĩnh vực đầu tư có điều kiện tại Việt Nam để thuận lợi trong quá trình áp dụng và thi hành luật trên thực tế, tạo sức hút đối với nhà đầu tư nước ngoài khi muốn đầu tư vào Việt Nam.

Thứ năm là phân định rõ ràng giữa nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Luật đầu tư nước ngoài 2014 đã giải quyết triệt để vấn đề này khi có sự phân định rõ ràng giữa nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Theo đó, “nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam” (Khoản 14 Điều 3 Luật đầu tư 2014). Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông. Do đó, Luật đầu tư năm 2014 cũng đã phân ra rõ chế độ áp dụng riêng đối với nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Cuối cùng là Luật đầu tư năm 2014 qui định rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được Luật Đầu tư nước ngoài 2014 rút ngắn đáng kể so với Luật Đầu tư nước ngoài 2005 là 15 ngày làm việc kể từ khi cơ quan cấp phép nhận đủ hồ sơ. Đây cũng là qui định góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài, góp phần đẩy mạnh hơn nữa lĩnh vực đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

LUẬT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Bất cứ một quan hệ xã hội nào cũng được điều chỉnh bằng các quan hệ pháp luật. Quan hệ đầu tư cũng không phải là ngoại lệ, Luật đầu tư nước ngoài là văn bản pháp luật chính điều chỉnh hoạt động đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài, từ nước ngoài vào Việt Nam.

Luật đầu tư có hiệu lực ngày 01/7/2015 điều chỉnh hoạt động đầu tư tại Việt Nam và hoạt động đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng đối với nhà đầu tư và cá nhân, tổ chức liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh.

Luật Đầu tư 2014 đã thay đổi với nhiều điểm mới nổi bật so với quy định của Luật Đầu tư 2005, đây cũng là cánh cửa mở rộng cơ hội cho các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, tạo nền tảng thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế.

Một trong những điểm mới của Luật đầu tư 2014 đó là quy định về cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài. Theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp 2005 trong trường hợp thực hiện dự án đầu tư gắn liền với việc thành lập doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư bao gồm cả nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký doanh nghiệp, có nghĩa là giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Luật Đầu tư 2014 đã có sự tách biệt giữa nội dung đăng ký dự án đầu tư và đăng ký ký thành lập doanh nghiệp gắn liền với các dự án đầu tư đó.

Luật đầu tư 2014 cũng đã thu hẹp phạm vi áp dụng cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài. Không giống với Luật Đầu tư 2005, Luật Đầu tư 2014 quy định các trường hợp bắt buộc phải xin giấy chứng nhận đầu tư, đó là các trường hợp dự án của nhà đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp có vốn nước ngoài góp vốn từ 51% vốn điều lệ trở lên. Với những dự án có vốn đầu tư nước ngoài không thuộc trường hợp trên còn lại thì sẽ được áp dụng như dự án đầu tư trong nước và không cần phải xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Đây thực sự là một bước tiến bộ của Luật Đầu tư 2014 nhằm góp phần thu hút, khuyến khích đầu tư, tạo điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài đầu tư tại Việt Nam.

Luật này cũng đã đơn giản hoá hồ sơ, trình tự, thủ tục và rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài với thời hạn tối đa rút ngắn còn 15 ngày.

------------------------------------------------------------------------------

Mọi thắc mắc cần tư vấn gọi VPLS Minh Trí

Gửi yêu cầu Email: a10mtri@gmail.com, dongtudhl@gmail.com, phucminh80@gmail.com

Liên hệ qua Hotline: 0902818158 - 0903724089 - 0906834543 - 0906812689

Luật sư tư vấn miễn phí

Gọi ngay
0902818158- 0906834543
0906834543
0902818158

CÁC ĐỐI TÁC

 • Nhà Đất Phúc An Khang
 • The Diplomat
 • The NewYork Review of Book
 • CogitAsia
 • Reuters
 • Viet Studies
 • The NewYork Times
 • TIME
 • Bloomberg Bussiness