TIN TỨC

fanpage

Thống kê truy cập

 • Online: 8
 • Hôm nay:
 • Tháng:
 • Tổng truy cập:
Chi tiết bài viết

Dự báo 60 năm đầu thế kỷ 21 và hướng đến thế kỷ 22

NHÌN LẠI VÀ SUY NGHĨ

PHẦN  I

Dự báo 60 năm  đầu thế kỷ 21 và hướng đến thế kỷ  22

(2014-2074 )

Năm 1474  cách nay 540 năm hay theo lịch Á đông là 9 –cửu  lục thập hoa giáp =60x 9 .Vào thời đó  nhân loại có một cuộc đại dịch chuyễn .  Nước Việt Nam  đang vào thời Vua Lê Thánh Tông  (1460-1497 ).Sau  khi đánh bại quân Nguyên  16/12/1427  - 3/1/1428 và sau 4 thập kỷ triều cương vừa phát sinh và giải quyết các rối loạn của thời sau chiến tranh  vừa xây dựng hoàn chỉnh hệ thống cai trị ,chính sách và pháp luật . Xã hội vào thời Lê thánh tôn ổn định và phát triển khá tốt so với các quốc gia châu Á. 

        Năm  1428  cách nay gần  6 thế kỷ khoảng  585 năm dấu mốc của Lịch sử Việt Nam là Bình Ngô đại cáo (Mậu Thân 1428 - Quý Tỵ  2013) ,Nhiều nhà nghiên cứu lịch sử đều cho rằng đó là một bản Tuyên ngôn độc lập của nước Đại Việt. Bản Bình Ngô Đại cáo Mùa xuân năm Mậu Thân 1428, Nguyễn Trãi viết bản thiên cổ hùng văn Bình Ngô đại cáo, mà đến nay, Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đánh đuổi quân Minh xâm lược được Lê Lợi chuẩn bị từ Hội thề Lũng Nhai (Bính Thân, 1416), chính thức khởi binh tù 1418, kéo dài 10 năm mới thắng lợi hoàn toàn. Mùa Xuân năm Mậu Thân 1428, Lê Thái Tổ lên ngôi hoàng đế, sau khi đã phát bảnBình Ngô đại cáo do Nguyễn Trãi viết.

Bình Ngô đại cáo là một tác phẩm có giá trị lớn về nhiều mặt. Về văn học, các nhà nghiên cứu đã cho thấy đây là một bài cáo (một hình thức văn bản của triều đình để thông báo một chủ trương, hay kết quả của việc thực hiện một chính sách, một chủ trương) làm theo thể biền ngẫu (theo cách từng cặp hai câu đối nhau về ý, về từ, về nhịp điệu...), với kết cấu rất chặt chẽ và lập luận đầy sức thuyết phục về chủ nghĩa nhân nghĩa của người Đại Việt. Và đây cũng là lý do phải đánh quân  Minh , được nói ngay ở hai câu tiếp theo câu mở đầu.

"Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân,
Quân cứu nước trước lo trừ bạo...".

Sau đó là những câu tố cáo tội ác của bọn xâm lược, trong hai mươi năm qua: Chém giết "dân đen", "con đỏ"; vơ vét tài nguyên trên rừng, dưới biển... Thật là:

Độc ác thay! Tre rừng không ghi hết tội
Nhơ bẩn thay! Nước biển khó rửa sạch mùi.

Tiếp theo, bài cáo tường thuật cuộc chiến đấu của nhân dân ta: Những khó khăn gian khổ, có lúc: "Lương cạn mấy tuần" nhưng rồi do "dân chúng bốn phương tụ họp", "binh sĩ một dạ cha con", đã thắng liên tiếp, khiến giặc phải "cầu hòa".

Đây là phần dài nhất trong bài đại cáo và thực chất là một bản tổng kết cuộc chiến tranh nhân dân với chiến lược, chiến thuật sáng suốt, tài tình: "Lấy yếu chống mạnh, thường đánh bất ngờ", "Lấy ít địch nhiều, hay dùng mai phục", "... chọn hiểm để bẻ gẫy mũi dùi" "... đón đường cắt lương thực"..., quân sự đi đôi với địch vận, ngụy vận... như các văn thư trong Quân trung từ mệnh tập. Bài đại cáo cũng nói rõ chính sách nhân đạo, khoan hồng với tù binh, hàng binh, không những tha không giết mà còn cấp cho thuyền, ngựa để về nước.

Chiến thắng quân xâm lược "xã tắc do đó được yên - non sông do đó đổi mới"... và bản đại cáo kết luận "Để mở nền thái bình muôn thuở". Một tư tưởng, chính sách lớn, không chỉ nói với nhân dân ta mà cả với kẻ thù vừa bị đánh bại.

Bài này, xin nêu rõ hơn những yếu tố chính trị, pháp lý để thấy rằng từ thế kỷ thứ 15, nếu không nói là trước đó nữa, cha ông ta đã có quan niệm về quốc gia không khác gì luật học hiện đại, mà lại còn đầy đủ hơn.

Lúc ấy là chế độ phong kiến, người đọc đại cáo phải là Hoàng thượng, như câu mở đầu: "Thay trời hành đạo, Hoàng thượng truyền rằng: ... ". Nhưng Hoàng thượng không nhân danh ngôi vua, mà nhân danh nước Đại Việt:

"Xét như nước Đại Việt ta,
Thật là một nước văn hiến.
Bờ cõi sông núi đã riêng,
Phong tục Bắc Nam, cũng khác
Trải Triệu, Đinh, Lý, Trần nối đời dựng nước"...

Luật quốc tế   chỉ yêu cầu một thực thể được công nhận là quốc gia độc lập phải có ba yếu tố: Lãnh thổ với biên giới rõ ràng, dân cư và chính quyền.

Đoạn trích trên nêu đủ ba yếu tố: Lãnh thổ (bờ cõi sông núi) - chính quyền (các triều đại từ Triệu, Đinh...), riêng về dân cư cần hiểu là nằm trong từ "nước" được nói ở hai câu.

Hơn thế nữa, Bản đại cáo còn nêu một yếu tố hết sức quan trọng đối với một quốc gia là văn hóa dân tộc: Nước Đại Việt thuở ấy không phải chỉ có "phong tục Bắc Nam cũng khác" mà còn "Thật là một nước văn hiến" (Văn: Sách vở, điển chương - hiến: Người giỏi, người tài). Quả là có thế. Và giặc Minh thâm độc đã âm mưu đồng hóa người Đại Việt: Bắt thay đổi y phục, thu và thiêu đốt sách, văn bia của nước ta...

         Bản đại cáo cũng nêu rõ các triều đại nước Đại Việt đã có quan hệ với các triều đại phương bắc: "Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên đều chủ một phương". Câu này nói lên quan hệ bình đẳng, mỗi bên có chủ quyền của mình, mặc dầu trong hoàn cảnh quốc tế lúc ấy, trong giao tiếp nước ta có những sách lược mềm dẻo như sử sách đã ghi. Kết luận của bài cáo "Để mở nền thái bình muôn thuở" cũng là thể hiện mong muốn quan hệ hòa bình, hữu nghị. Trong quá trình dựng nước và giữ nước, ông cha ta đã từng phải đương đầu với nhiều cuộc xâm lược và cũng đã từng có những tác phẩm mang tính chất Tuyên ngôn Độc lập. Nhưng bài "Nam quốc sơn hà, Nam đế cư" của Lý Thường Kiệt, Hịch tướng sĩ của Trần Hưng Đạo vẫn lấy ngôi vua, lấy quyền lợi của quân, thần để huy động nhân dân chống giặc. Đến Bình Ngô đại cáo đã cho thấy một bước phát triển cao hơn về tư tưởng: "Việc nhân nghĩa cốt yên dân", và đã thừa nhận sự đóng góp của các tầng lớp nhân dân lao động vào chiến thắng. "Dựng gậy làm cờ, dân chúng bốn phương tụ họp", trong nguyên văn chữ Hán, dùng từ manh lệ (Manh: người làm ruộng, Lệ: người đi ở đợ). Quan niệm về dân (dân chúng, có bản dịch là nhân dân) đã rộng rãi, đầy đủ hơn trước.

        Xuân  Giáp Ngọ   2014 này, Đại cáo bình Ngô đã có "tuổi đời" hơn 580 năm, tuy đã quá nữa thiên niên kỹ nhưng những tư tưởng chủ đạo về độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, yêu hòa bình và công lý cũng như ghét chiến tranh và bất công của áng văn nổi tiếng này còn vang vọng mãi.

             Như mạch nguồn, Đại cáo bình Ngô tiếp tục được truyền hóa, kế tiếp đến Tuyên ngôn độc lập 2-9-1945, đến Hiến pháp đầu tiên của chế độ dân chủ cộng hòa năm 1946, cũng như xuyên suốt tư tưởng hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay, vun đắp và hỗ trợ cho pháp luật Việt Nam thêm những sức mạnh và giá trị nhân văn mới trong công cuộc hội nhập và phát triển.

         5 00  năm trước cùng với sự phát triển của nhân loại phải chăng cái quí giá nhất ,cái sáng tạo nhất mà Ông cha ta đã tạo lập không phải là Công nghệ ,máy móc .. mà chính  là bản Bình ngô Đại cáo . Một văn tự xác định chủ quyền với những luận chứng pháp lý chặt chẽ  xây dựng trên máu xương và ý chí  cũng như nghệ thuật quân sự chính trị thiên tài của  cuộc chiến tranh chống xâm lược Nguyên   bảo vệ tổ quốc . Nói như vậy để hiểu rỏ hơn cái tinh túy của dân tộc Việt để từ đó phát huy xây dựng .

          Bình ngô Đại cáo  đánh dấu sự thức tĩnh hoàn toàn  của dân tộc sau gần một nghìn năm bị đô hộ ,phụ thuộc hoặc nữa phụ thuộc . Lui lại hơn 500 năm trước 981  Lê Đại hành  đã công bố bài thơ “ Nam quốc sơn hà nam đế cư .” như một bản Tuyên ngôn vắn tắt về nền Độc lập của nước Nam . Để từ đó ,sau 500  năm và sau Hai cuộc kháng chiến chống đạo quân xâm lược mạnh nhất và hung tàn nhất thế giới  Nguyên Mông  rồi ngay tiếp đó là Cuộc chiến chống quân xâm lược Hán Minh  bản Bình ngô đại cáo ,Tuyên ngôn độc lập lần 2 được  công bố thiên hạ .

 

 Hình : Nguyễn  Trãi

 

Kết quả hình ảnh cho bình ngô đại cáo 

                     Nguyên văn "Bình Ngô đại cáo"Trích trong Hoàng Việt Văn Tuyển

                     phát hành năm 1825, bản lưu trữ tại thư viện Quốc gia Việt Nam

   Ông cha Bách Việt xưa đã rất gian nan khó khăn để thiên di về phương Nam  duy trì nòi giống ,không  chấp nhận Hán hóa tuyệt đối  ,giử mình  là giống Việt . Đi về phương Nam  mãi đến năm Mậu Thân 1428 mới tuyên cáo độc lập bằng một văn kiện pháp lý . Trước đó chi là văn thơ thể hiện ý chí . Do đó Ông Cha ta đã hình dung ra rằng Phương Nam này so với Phương Bắc từ vùng Triết Giang có thuận  lợi hơn về bảo vệ tổ quốc  với thế lực  Phương Bắc và phát triển kinh tế  hướng ra Đại dương . ( người Việt sống vùng Duyên Hải ven Biển Trung Hoa vốn rất giỏi về nghề biển – tiểu thuyết  Thủy Hử có đề cập đến gia đình Nguyễn tiểu nhị sống trên sông nước ). Cái tư duy xuyên thế kỷ của Ông Cha ta ,con cháu sau này phải  chăng nên cố giử gìn .Tại sao ,Ông cha Việt lại cố tìm mọi cách hướng về Nam .Sao không là hướng Đông ,Tây ?  hay có  cả  Đông ,Tây và  ra  Biển Đảo  còn một bộ phận người Việt vào thế kỷ thứ  5 trước Công Nguyên đi mãi về Nam vừa là phương Nam vừa là biển đảo. các nhà lịch sử phải chăng đang nghiên cứu điều này .Thế giới những năm đầu thế kỷ 15 nhìn từ Đông qua Tây là một thế giới  bắt đầu thức tỉnh .  

         Phương Đông ( Trung Hoa ,Ấn độ ... ) xét về mặt nào đó thì  sự tính giấc chậm hơn ít nhất 200 -300 và có nước  chậm 400 năm . tại sao?

        Cuối thể kỷ 18  Vua Càn Long đã từng từ chối ý tưởng giao thương với  Châu  Âu  bởi vì Ông ta cho rằng Phương Tây chẳng là cái gì để Nước Trung Hoa rộng lớn của Ông cần đến. Sau gần  300 năm , cuối Kỷ 20 đầu kỷ 21 , con cháu của nước Trung Hoa  Ông Đặng tiểu Bình  đã mở đầu cuộc hội nhập toàn diện với thế giới Phương Tây bên ngoài  đến mức mà người ta chẳng còn có thể biết Nước Trung Hoa cần những gì từ Phương Tây  và thế giới cần bao nhiêu từ Trung Hoa .

         Hiện nay ,đầu thế kỷ 21 ,Nhưng suy nghĩ kiểu Vua Càn Long của 300 năm trước vẫn còn tồn tại ở một số nước ,một số nhóm người .Phải chăng đó cũng là một trong những thuộc tính về tư duy của loài người vậy . tư tưởng giáo điều bảo thủ  hoặc là cái nghiệp thức ảnh hưởng đến thực tại xã hội . Trên  những thiết bị Ipod tân tiến nhất thì  vẫn tồn tại những suy nghĩ của thời đồ sắt ,đổ  đồng và thậm chí đồ đá cả trước đồ đá .Sự huân tập của nghiệp thức  a lại da thức  hay là hàm thức theo Triết lý nhà Phật- xin nhấn mạnh từ triết lý nhà Phật bởi vì không chỉ duy nhất từ Thích ca mà gồm cả ba lần kết tập kinh điển và cả những luận điểm đã được kiểm chứng qua hơn 2500 năm -  là không có giới hạn không gian và thời gian .Cái thực tế đã không còn hiện hữu trên cõi trần  đã vài ngàn năm thậm chí hàng vạn năm nhưng suy nghĩ  thọ tưởng hành thức  về nó thì  còn mãi .Ông Càn Long thì trở thành cát bụi nhưng suy nghĩ của  Ông nói ra  thì lại còn 300 năm và hơn nữa . Đó là giá trị của ý thức loài người mà cũng là khổ nạn của loài người vậy .

                  Mỗi khi bước vào Kỷ nguyên mới  Loài người dường như có một thói quen là thường nêu lên những suy nghĩ  có tính nhìn lại lịch sử - dài ngắn khác nhau . Trong khoảng vài thập niên đầu của Kỷ 21 cũng chẳng lạ gi  so với 20 năm đầu của kỷ 20 hoặc giả 19 ,18 v.v . Nhưng cái nhìn lại và suy nghĩ của nhân loại khi bước vào thiên niên kỷ hay bán thiên kỷ( 500 năm ) thì lại có một độ sâu rộng toàn diện hơn .từ kinh tế chính trị quân sự .. khoa học thiên văn . Và phải chăng do cái nhìn lại xa và sâu rộng như vậy nên cái tầm mắt nhìn hướng tới và phát kiến ra những tư duy  để hướng loài người , quốc gia ,v.v cũng xa tắp hơn nhiều . Các dự báo dự tri cũng khủng nhiếp hơn .

         500 năm trước Trời Âu có Ông Notradamus ,Việt Nam có Nguyễn Bỉnh Khiêm .500 năm trước sau vài ba chục  năm Trời Âu xuất hiện nào là Galileo  mở đầu cho thiên văn học Thái dương hệ  viết chử A ,B ,C cho Vủ trụ học và không gian ngày nay . Columbus  phát hiện tân thế giời  và Trái đất xuất hiên một Nước sau này lớn mạnh vô vàn gần như là chủ tể của hành tinh . Nước Pháp với Montesquieu   lý thuyết về dân chủ về con người đưa ra một cơ chế quan hệ con người – người về mặt chính trị để đảm bảo khai  phóng tự do mà cách mạng công nghiệp kỹ thuật đem đến . Quyển sách Tinh thần pháp luật của ông đã khai xướng cho một thời đại mới : Quyền lực của nhà nước hành chính được chia thành lập pháphành pháp và tư pháp. Các quyền này được phân lập và phụ thuộc vào nhau để ảnh hưởng sao cho không một quyền nào có thể vượt quá hai quyền còn lại và ba quyền này được giao cho ba cơ quan khác nhau nắm giữ. Phương Tây 500 năm trước tổng thể không chênh mấy so với Phương Đông .Nhưng sau đó lại đi trước ,đi nhanh … Nhờ động lực nào ? cơ chế nào ???

Kết quả hình ảnh cho nguyen binh khiem 

 Tượng Nguyễn Bỉnh Khiêm tại Văn miếu Trấn Biên (Đồng Nai)

Kết quả hình ảnh cho cao dai 

Cao Đài Tam Thánh. Từ trái sang phải:

Tôn Dật TiênVictor Hugo và Nguyễn Bỉnh Khiêm

 

Kết quả hình ảnh cho  

Tấm bia đá chú giải cho hình

500  năm qua  Châu Âu đi trước về phát kiến khoa học về thể chế chính tri . Châu Mỹ mới bắt đầu tượng như Sao Hỏa ,Mặt trăng bây giờ mà thôi . Sự thám hiểm Bắc Mỹ bấy giờ với phương tiện ngày ấy –tàu buồm sức người – cũng chẳng khác mấy thám hiểm sao Hỏa ngày nay với những phương tiện hỏa tiển hiện đại vệ tinh chính xác .

Trái đất ngày nay gần 7 tỷ người .Nếu 7 tỷ người ấy ai cũng sống kiểu người Âu người Mỹ thì quả không còn đất để canh tác .,không còn năng lượng hóa thạch và thủy điện mà xài .

            Trái đất 500 năm trước cũng có bàn đến tận thế  và bệnh dịch , cũng có dự đoán thành phố bị hỏa tiển .v.v nhưng chưa thấm thía gì bây giờ bởi hiểm họa hạt nhân đã hiện rỏ mắt thấy tai nghe ,thân xác thụ  nhận .500 năm trước đâu có chiến trận nào một 1 giờ tiêu diệt cả 100.000 người trong chớp nháy .

              Không phải tự dưng mà Ông Alan greespan người cầm chịch về tiền của  Hoa Kỳ và gần như là của thế giới này hơn 25 năm đã đăt tên cho cuốn sách của Ông vừa tổng kết vừa suy nghĩ  là Kỷ nguyên  hỗn loạn .Quả là hỗn loạn  vì cái khoa học tiên tiến nhất gọi là văn minh nhất đâu chinh phục 100% cái thần thức của mấy Ông Mỹ gốc Hồi đọc kinh Coran cách đây 2000 năm .Hỗn loạn đấy những vẫn cứ ổn định .Bởi vì Vũ trụ ban sơ bắt đầu từ vụ nổ ra rồi xuất hiện lực xoáy spin  - Thái dượng hệ hình thành cũng vậy . Nước  từ trên cao xuống thấp từ  ống to vào ống nhỏ cũng phải có xoáy . phong ba bảo tố gió lốc cũng xuất hiện vòi rồng . Nó lại là cái giảm cho toàn cục  hỗn loạn . Nó rơi xuống A rập thì ở đó chịu ,Ở Tuy ni di thì Tuynidi chịu  cái vòi rồng chính trị xã hội văn minh đầu kỹ 21 . Anh nào yêu yếu kiếm hốc hang mà né . khi vòi rồng qua rồi thì ra . Còn  mà ngẩng ngực cao đầu đi tới  ,gặp xui toi có ngày . Cái kiểu anh Lybi là Gadaphi né vòi rồng . Anh là người  quậy đến mức một ông Tổng Hoa Kỳ  phải nói là “ Chó hoang trong sa mạc “ thì hết cở . Nên cái vòi rồng nó rượt anh  mà không che chắn  ,đỡ ,né . Anh chạy  xuống cống cũng không thoàt .

            Rõ ra là phải có hai lực lượng một mạnh một yếu một mới một cổ xưa . Bão thổi cho lực mới mạnh lên . Lực củ bám sát lực mới mày tới đâu tao tới đó bỏ của chạy lấy người .Vòi rồng quét đến đâu cố chạy trước hoặc né sauv.v

             Những nhân vật của 500 năm trước bây giờ nếu còn đâu đó ắt cũng cười ruồi mãn nguyện và cũng chưa mãn nguyện .

            Bởi lẽ Các Ông tổ của chúng ta lúc đó đều khao khát cái gì tuyệt đối hoàn hảo cả  nhưng thế mới đử bàn lĩnh trí tuệ tính khí mà chơi với cái thế lực bảo thủ của Bóng tối nhân loại thời Trung Cổ hoặc thời Phong kiến Phương Đông .

Mấy ông tổ phải chấp nhận bị thiêu như Galileo khi nói trái đất quay quanh mặt trời . Phải chịu đem thân phiêu bạt trong sóng gió mù khơi để chứng minh có một Tân thế giới. 

Bây giờ được cả rồi nhưng vẫn cứ hỗn loạn vẫn cứ xuất hiện cái không hoàn hào . Và cuối kỷ 20 con cháu các cụ đã tìm ra  rằng  Thế giới vật chất  tương đối .Chỉ có cái tuyệt đối trong tương đối mà thôi . 

Ánh sáng năng lượng và khối lượng có thể cọng trừ nhân chia được . Không mất đi là tuyệt đối,chuyễn qua chuyễn lại là tương đối .

 Vậy 500 năm tới là gì ? Nghĩ chi cho xa quá  vậy ?!!!. Dự báo 30 năm đầu thế kỷ 21

           Vậy mà loại người lại mắc một bệnh kinh niên là thích nghĩ ,thích bàn cái chuyện xa xăm tưởng chứng vô ích rảnh thì giờ.

            Quỷ hay tiên con người  vẫn cứ tồn tại trên Trái đất vô cùng mong manh ,nhỏ bé cực kỳ so với cái Vủ trụ bất khả tư nghì .

            Gần 40 trôi qua từ 1984 năm  Giáp Tý .Nhân loại chứng kiến hết sự việc này đến sự kiện khác  chấn động cả thế giới và trái đất vốn đã tích lũy thương tổn đầy mình  .Theo sách xưa  thì từ 1984 trái đất vào Hạ ngươn . Chúng ta đang nằm trong tiết sử thử 180  180 niên (1864-2044) :

Con người  bước vào 20 năm giữa của hạ ngươn. 2004 -2024. Với  5 đặc điểm :

1/ Gia tốc công nghệ : thời gian của sản phẩm công nghệ sinh ra ,ứng dụng thành hàng hóa dịch vụ càng ngày càng ngắn . Cạnh tranh ngày càng cao

2/ Gia tốc phân hoá về quyền sử dụng tài sản giữa người với người , đân tộc với dân tộc ,,quốc gia  với quốc gia ,Khối nước với khối nước ,tập  đoàn với tập đoàn

3/ Gia tốc huỷ hoại môi trường trái dất toàn diện  hơn . Gia tốc về sự  mất an toàn sinh thái 

4/ Gia tốc về sự  chạy đua tiềm lực vủ khí quân sự ,kinh tế ,khoa học kỹ thuật để giành giử và tranh đoạt vị thế bá chủ và chế ngự các nguy cơ  làm mất vị trí bá chủ

5/ Gia tốc về khủng bố và bùng nổ phản ứng tự phát ,tự huỷ diệt .huỷ hoại nhanh .

Học thuyết quân sự đơn phương của Washington đã vô hiệu hóa Hội đồng Bảo an và Liên Hiệp Quốc (LHQ), chẳng đếm xỉa đến đồng minh truyền thống khi tuyên chiến với Iraq, Afganistan . Kết quả Mỹ gánh trọn kinh phí chiến tranh ước tính 150 tỉ USD so với 7 tỉ năm 1991 . Đến đầu 2013 thì những chiến lược hành động mới của Obama phản ánh sự nhận thức về năng lực để làm cảnh sát  thế giới của Mỹ là bất cập . Thế giới không như những gì mà Nhà Trắng nghĩ . Nó phức tạp hơn nhiều . Cái hành kiến “ điên đảo mộng tưởng “của  6 thập niên lãnh đạo Hoa Kỳ  và rốt  cùng cũng chỉ dẫn nước Mỹ tới một cột trụ chống trời của Như Lai mà thôi .

          Từ năm 2005 âm lịch cũng là năm Ất dậu  ứng với 1945 : kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai : chiến tranh nóng lớn nhất trong lịch sử loài người .Và bắt đầu  khởi sự cuộc chiến tranh lạnh cũng lớn nhất của loài người  kéo dài hơn 40 năm .

          Chúng ta đều biết trong những thời điểm biến đổi lớn của trời đất . Ai nắm được cơ trời ,có khả năng tổ chức thực hiện phù hợp với cơ trời đều  nhận được những kết quả tốt lành .

            Hoa kỳ là một ví dụ  quá sáng chói đến mức khó ai có thể học hỏi . Vì những điều kiện đặc biệt gần như là có một không hai  trong thế giới này .  Chiến tranh chỉ có thể đến với nước khác chứ không thể đến Hoa kỳ . Ví như  nước  Tần gồm thâu lục quốc với vạn lý trường thành  về địa lý với học thuyết pháp trị thực dụng của Lý tư   và công nghệ luyện thép tiên tiến . Kinh kha và các thích khách chỉ tìm cách thích khách mà thôi chứ không có khả năng tấn công quân sự .

           Hiểu như thế thì càng thấy rằng Người Mỹ ,các học giả người Mỹ cay đắng và căm hận  như thế nào khi Bill Laden đem chiến tranh đến ngay nước Mỹ . Nếu Tần vương sẳn sàng san bằng những nước  chứa chấp kẻ hành thích mình  thì Mỹ  tấn công Afghanistan ,Iraq là điều đương nhiên .  Do đó năm 9/11/ 2001 với Mỹ  có một ý nghĩa  cực  kỳ đặc biệt . Đối với những nhà dự báo  thì  đây là dấu hiệu hoặc bắt đầu cho một thời đại  60 năm của một siêu cường bá chủ toàn diện trái đất và mở ra một  kỷ nguyên Thái dương hệ tương tự như  Châu Âu mở ra thời kỳ tìm ra châu  Mỹ  vào  thế kỷ thứ 17 hoặc bắt đầu cho một thời kỳ đấu tranh vừa trị vừa loạn 60 năm để xuất hiện một loại Minh chủ mới của thế giới  khi bước vào kỷ 22.

            Từ năm 1990 ,Sau  khi  Khối  gọi là  “ Cộng Sản “do Liên Xô cầm đầu tan rã . .Thế giới như trong tay Mỹ .Không còn ai mạnh hơn ,không còn ai tự hào về cái  Đức dân chủ nhân quyền hơn . Thế giới dường như sẽ cứ thế với Minh chủ là Hoa Kỳ . Nhưng chỉ sau 12 năm ,Cái hình hài   của  Minh chủ Hoa Kỳ đã  vội sớm úa tàn .Thế giới mới sau chiến tranh lạnh đã tượng hình  không chỉ một cực mà là mầm  đa phân  ,không chỉ đa phân mà hợp tung  liên hoành .Giặc khủng bố nổi lên giống như giặc khăn vàng thời mạt Hán của Trung Hoa.Hoặc loạn Thiên địa Hội thời Thanh mạt .

        Nhật bản ,Đức  cũng là một ví dụ về nhận thức cơ trời vận nước.Nước nhỏ hay lớn ,có tài nguyên hay không ,ở lục địa hay biển đảo đều có cơ hội và thách thức cả .Anh nắm lấy cơ hội vượt qua thách thức thì tồn tại rồi phát triển .Minh trị Thiên Hoàng của 160 năm trước  với chủ trương mở cửa  đển canh tân . chú trọng giáo dục và công nghiệp đã đưa nước Nhật thành một cường quốc . Cường quốc đó dẫu đã bị tàn hại qua chiến tranh ,nhưng với bản lĩnh Minh trị đã tiếp tục vị tri cường quốc kinh tế Công nghiệp thứ 2 của Trái đất .  Thế giới cuối thể kỷ 20 đã chứng kiến sự thống nhất phải nói là tuyệt vời của hai Nhà nước Đức .  Dân tộc và quê hương   của Hegel ,Maxk,Engel , của Einstein,của Von Brawn … ,của Kissinger và của cả Hitler nữa đã tổ chức  thống nhất trong một thời gian 1 thập kỷ để trở thành một nền kinh tế công nghiệp – kỹ thuật hàng thứ 2 của Trái đất .

       Trung quốc lại là một điễn hình độc đào và đặc sắc nhưng một con rồng khi thì ẩn phục ,khi thì cuồng nộ ,khi thì vần vũ nhẹ nhàng . Nhưng Trung Quốc lại là nước có dân số đông nhất thế giới và bị một tác động đối trong xung lực cường độ cao với các cường quốc lớn khác . Nội bộ Trung quốc xưa nay vốn đã quá phức tạp thì nay lại càng khó lường . Trung hoa ôm một dân số  1 tỷ 4 mới 50 năm trước là nông dân nghèo nàn đói khổ và ô nhục của thế giới nay mới trở thành công xưởng cấp thấp  của 30 % thế giới nhưng đang ôm ấp và quyết một lòng thực hiện  giấc mộng trở thành siêu cường thứ hai trước 2030. và tiến đến siêu cường thứ nhất  năm 2030. Không may cho nước Trung Hoa vĩ đại ,cho con sư tử tĩnh giấc của Napoleon , việc thực hiện giấc mộng vĩ  cuồng ấy  lại làm động chạm sâu xa đến các mối quyền lợi ổn định hàng trăm năm của siêu cường Mỹ , các Đại cường Nga ,Anh ,PHáp,Đức ,Nhật ..Ấn .. Ả rập , và một loạt các tiểu cường khu vực trong đó có Việt Nam - 

          Việt Nam cũng là một ví dụ : nhưng cả về hai mặt kết quả và hậu quả . và hai mặt đều đáng để suy ngẩm :gìành được độc lập nhưng bị tàn phá ,chia rẽ và nghèo ,tụt hậu  đến mức gần như rất  khó   để giành lấy  cơ hội kịp anh kịp chị .Tổn thương hủy hoại tinh thần hai ba thế hệ. Nhưng số phận của dân tộc Việt dường như lại gắn với Núi rừng  và Biển như truyền thuyết  50 con lên núi 50 con xuống biển .Nhưng vấn nạn chiến tranh của kỷ 18,19,20 đều liên quan đến Biển của Việt Nam . Thế Kỷ 21 cũng không khác . Việt là vượt . Người Hán rất căm người Việt đến mức chử Việt có bộ Cẩu ,bộ tẩu  . Ý là con chó chạy vượt qua . phải chăng ,nhờ bản lĩnh truyền thống từ xa xưa mà khi gặp khó là Người Việt lại vượt qua . Đường 9 đoạn của Ông bạn Trung Hoa hóa ra lại giúp thế giới giúp Việt Nam các phương tiện để mạnh lên mà giúp cho họ giử an toàn lưu hành hàng hải ,an toàn quốc gia v.v và thật sự Nước Việt đang vượt qua và tiến lên với tâm thức một Thụy sĩ Châu Á Phương Đông .  Như có nhà thơ đã viết : Ôi Việt Nam Máu và Hoa ấy  có đủ mai sau thắm những ngày ..  Quả là Máu và Hoa Việt gần một trăm năm chinh chiến bởi biến động địa chính trị của thế giới trong kỷ 20  ,nay đã ươm mầm nở Hoa Sen Hòa Bình giữa Biển Đông .Hoa Sen Hòa Bình vô úy bất bại trên những đài sen là đá tảng kiên định  của Phê rô  ."Này Phê rô ngươi là đá ,ta xây dựng giáo hội trên đá tảng của ngươi " Lời Chúa .

     Việt Nam 500 năm trước có Nguyễn Bỉnh Khiêm ,sau này mọi người gọi là Trạng trình đã dự tri thời chí để gợi ý cho những nhận vật có thực lực thời đó : Như Chúa Nguyễn ,Chúa Trịnh  để vừa giải quyết làm dịu được cuộc xung đột lớn quyết liệt của hai thế lực vương triều vừa mở rộng bờ cõi gấp 3 lần : từ miển Bắc thanh hóa trở ra mở rộng đến mũi Cà Mâu . Những dự tri dự báo như vậy : thực sự  cực kỳ  giá trị .

Bác Hồ cũng là điễn hình về tiên tri . Đặc biệt hơn Bác lại là người lãnh đạo tổ  chức thực hiện thành công  cái dự tri ấy . 

 Vậy mà loại người lại mắc một bệnh kinh niên là thích nghĩ ,thích bàn ba cái  chuyện xa xăm tưởng chừng vô ích rảnh thì giờ .

Có 5 điều chắc chắn về trái đất và  loài   người sau 120 năm:

    1/ loài người muốn tồn tại đến 2120  ắt phải sớm  tạo ra và phổ cập thế hệ máy tính lượng tử tương tự như bây giờ máy tính phổ biến l  dualcore 7.Vì lẽ  đó là công cụ quản lý dử liệu vủ trụ , quản lý  Thái dương hệ như ta quản lý dử liệu trái đất ngày nay .Từ 2080 ,Con người sẽ gần như tích hợp hữu cơ với hệ thống vi tính .Và các chi tiết siêu chip nano và siêu nano gắn vào con người từ khi mới sinh . Nó thực hiện các hoạt động hổ trợ để tập huân ,hổ trợ,bảo vệ gần như 50% cái thọ tưởng hành thức của con người .

 Kết quả hình ảnh cho fisica nuclear

Máy tính lượng tử dự phóng 2010

Đặc trưng thời đại này nguyên uỷ bắt đầu từ máy vi tính ,kết nối vạn vật qua 4G,5G rồi 6 G hoặc ....hệ thống giao thông siêu tốc  . Tiến bộ Công nghệ hiện nay  sẽ quyết định xã hội  cũng như cách đây 200 năm là máy hơi nước và thuyền chạy bằng động cơ hơi nước ,cách đây 100 năm là  máy điện thoại , động cơ chạy xăng .Thái dương hệ, Trái đất ngày càng nhỏ là vì những phương tiện giao thông liên lạc ngày càng thu nhỏ Thái dương hệ,Trái đất chứ chẳng phải từ các luận thuyết này nọ . Mọi luận thuyết nhìn chung đều bắt đầu từ những cái có thực trong sự sống .  Có nhiều học giả thế giới quan niệm rằng thế giới sau Chiến tranh lạnh là Toàn cầu hoá .  Quan điểm này  dựa vào đặc trưng không gian địa lý của các sự kiện để xác định bản chất của giai đoạn .Nếu nói rằng  ,chỉ căn cứ vào tính liên hệ toàn cầu của một sự kiện  thì thời Chiến tranh lạnh cũng không  khác gì by giờ : một sự kiến ở Congo hay Angolla ,Che Gueverra ở  ChÂU phi cũng liên quan đến Thị trường Phố Wall vậy . Cái khác bây giờ là : Không còn hai phe gọi là  TBCN  và XNCN đứng đầu là Mỹ và Liên Xô  cật lực chạy đua vủ khí hạt nhân.

 

Ảnh: worth100.

 Và không ai biết trước cách mạng thông tin này sẽ dẫn thế giới đi đâu ,về đâu một khi người có thể chat toàn cầu , đánh bài toàn cầu ….> Internet không chỉ chuyển tải tức khắc chử viết mà còn hình ảnh sinh động , âm thanh thì thầm của môi  trường sinh sống  tức là cái hồn của sự sống . Con người ,hàng nghìn năm đã tưởng tượng ra những khả năng siêu việt của các bậc Tiên Thánh có khả năng xuyên không gian ,thời gian để thấy rõ những cảnh tượng và giao lưu với nhân vật sống ở các không gian cách  xa nghìn vạn dăm .Nhìn một chừng mực nào  đó ,loài người với công nghệ internet đã thành “ tiên “ .

Với năng lực của  “tiên “ con người sẽ làm gì ?

Nhưng cũng phải thấy ,với công nghệ  internet ,một bộ phần con người đã hóa thành “ quỷ “.Với năng lực của  “quỷ  “ con người ấy sẽ làm gì ?

Quỷ hay tiên con người  vẫn cứ tồn tại trên Trái đất vô cùng mong manh ,nhỏ bé cực kỳ so với cái Vủ trụ bất khả tư nghì

Và cá nhân con người  ( bản ngả gần như đã nằm trong đại ngã xét  về mặt  nhãn ,nhĩ ,tỉ ,thiệt ,thân ,ý )như vậy con  người đã trở thành con người của toàn thể nhân loại  và của thái dương hệ .Ở đây, Tạo hóa  về mặt vật lý ,là người  lập ra hệ thống computer siêu tốc kèm theo hàng loạt các phẩn mềm chạy hàng tỷ tỷ  tetra giga bytes trong mỗi sát na ( 1/ tỷ giây )gắn với mỗi cá thể trong vủ trụ và mỗi cá thể với nhau. Và thiên nhãn thông ,thiên nhĩ thông ,lậu tận thông ,túc mạng thông đã thực sự bắt đầu .

Một ngôi nhà kỹ thuật số kết nối không dây toàn cầu .Ranh giới giữa ngành công nghiệp máy tính và các ngành công nghiệp điện tử tiêu dùng sẽ xóa bỏ từ  năm 2036 trong khi những lợi ích mà người tiêu dùng được hưởng sẽ ngày càng rõ nét.c ác máy tính sẽ bắt đầu có thêm nhiều chức năng của các thiết bị điện tử tiêu dùng trong khi những thiết bị điện tử tiêu dùng truyền thống sẽ có thêm sức mạnh điện toán và nhiều tính năng khác. Sự hòa trộn này sẽ tạo ra một làn sóng các sản phẩm "hội tụ" đầy hấp dẫn và các loại thiết bị hoàn toàn mới bao gồm các thiết bị có khả năng kết nối không dây toàn cầu Máy tính đã tạo ra một ảnh hưởng mạnh mẽ đối với ngành y tế, từ việc các nhà nghiên cứu sử dụng các siêu máy tính để tìm ra cách chữa trị các bệnh nan y tới việc các bác sĩ có thể dễ dàng tiếp cận các thông tin về bệnh nhân trên các máy tính bảng và các thiết bị hỗ trợ cá nhân gắn vào người .

 Công nghiệp máy tính điện tử và công nghệ sinh học ,y học sẽ  tích hợp  lại . Con người và các công cụ tin học ,năng lượng gắn vào não và những bộ phận khác   sẽ xuất hiện từ 2030 và hoàn thiện dần gần giống như người và người máy là một vào 2050.Thế hệ người máy thông minh gần người sẽ xuất hiện 2060  .Những robot gần giống như trong phim giả tưởng đầu thế kỷ 21 sẽ xuất hiện sau 2050.

 Kết quả hình ảnh cho braking distance

 Kết quả hình ảnh cho charles lindbergh plane

Kết quả hình ảnh cho valles marineris

Kết quả hình ảnh cho nasa curiosity

Kết quả hình ảnh cho các hành tinh trong hệ mặt trời

Kết quả hình ảnh cho khoa học vũ trụ

Kết quả hình ảnh cho singapore city

Kết quả hình ảnh cho new york bridge

Trong 100 năm tới, bộ não con người có thể được liên kết với các linh kiện

điện tử. Ảnh: Neurogadget.com

 Trong 100 năm tới, bộ não con người có thể được liên kết với các linh kiện

điện tử. Ảnh: Neurogadget.com

 

Các bài viết khác

Luật sư tư vấn miễn phí

Gọi ngay
0902818158- 0906834543
0906834543
0902818158

Tin pháp luật

CÁC ĐỐI TÁC

 • Nhà Đất Phúc An Khang
 • The Diplomat
 • The NewYork Review of Book
 • CogitAsia
 • Reuters
 • Viet Studies
 • The NewYork Times
 • TIME
 • Bloomberg Bussiness