TIN TỨC

fanpage

Thống kê truy cập

 • Online: 27
 • Hôm nay: 73
 • Tháng: 2463
 • Tổng truy cập: 5001226
Chi tiết bài viết

CHƯƠNG 3 CHỐN LAO TÙ LÀ NƠI TA RÈN TÂM TRÍ 20tr

CHỐN LAO TÙ LÀ NƠI TA RÈN TÂM TRÍ  20tr

 

Nhà thơ Tố Hữu trong bài thơ  nổi tiếng .. :

đường cách mạng từ khi ta đã hiểu

Dấn thân vô là phải chịu tù đày

Là gươm kề tận cổ sung kề tai

Là thân sống chỉ coi còn  1 nữa

 

Nếu anh em mới là quần chúng cảm tình mà nghe đọc mấy câu thơ như vậy . Chắc là sẽ có những đêm băn khoăn trằn trọc suy nghĩ . Đang ở trong mái ấm gia đình , trong mái trường  . Sáng sớm trên đường Duy tân có lá me xanh ,bongmát .Vậy mà đi cách mạng thì phải gặp những cảnh như vậy . Ai mà dám ?!!!

Nói như vậy để biết cái khó của cán bộ vận động tổ chức lực lượng cách mạng ở đô thị  là trong SVHS và trí thức ,viên chức  ở Sài gòn .

     10 Thắng là cậu học sinh đã từng bị bắt lúc chưa tròn 16 tuổi ,ở tù Côn đảo  khi chưa 17 tuổi . Đã từng đấu tranh không nhận mình là tham gia Mặt Trận Giải phóng  trong khi tài liệu ,cờ có đủ . Với bản cung là người tham gia Lực lượng Liên Minh dân chủ Hòa Bình của Luật sư Trịnh đình Thảo và với tuổi chưa thành niên dưới 16 tuổi khi bị bắt ,cậu học sinh nhiệt tình tham gia công tác xã hội cứu trợ nạn nhân ( trong đó có cứu anh  em vủ trang bị kẹt lại ở Chợ Thiếc -)  bị xử án 2 năm tù giam về tội gian dân hiệp đảng  của bộ Hình Luật Canh Cải với mức án nhẹ vì chưa đủ tuổi thành niên .

 

…………………….Ở  nha đô Thành ,qua Tổng Nha ,đi chí hòa, tròn 1 năm thì   gần như là đăng ký ra Côn Đảo – vì lẽ án  2 năm mà chỉ còn 1 năm và không thuộc thành phần ngoan cố  thì khỏi đi  - nhưng  10 Thắng cứ đi vì cùng an h em trong tù chống chào cờ VNCH  . Chính đây là sự kiện rất quan trọng có tính quyết định cuộc đời cách mạng của cậu bé 16 tuổi học sinh thành thị .

              Ham vui …..

        Từ thủa đó trong tôi bừng nắng hạ

              Mặt trời chân lý chiếu qua tim,

              Hồn tôi là một vườn hoa lá ..

               Ngạt ngào hương và rộn tiếng chim

Nhà thơ Tố hữu cũng cảm hứng lãng mạn như thế thời tuổi trẻ với những vần thơ mang âm hưởng của nhà thờ cách mạng Pháp . Làm sao mà không thôi thúc được  những tâm hồn non trẻ như tờ giấy trắng trong một xã hội tao loạn mà nghe những vần thơ mới lạ. Trận Mậu thân là kết quả  của chính sách chiến tranh cục bộ Hoa Kỳ  đưa Quân Mỹ ồ ạt vào Việt Nam , là quyết chiến chiến lược của Bộ chính trị  một năm trước khi  Bác Hồ mất.

 

Nhà tù của chế độ Sài gòn thật sự đã trở thành trường học lớn của Cách mạng.

Người cán bộ cách mạng đi trước đã biến  nhà tù thành nơi đào tạo cán bộ cho cách mạng

 

5 quan điểm  Cách mạng về nhà tù :

1/ nơi đấu tranh triệt để ,toàn diện  không khoan nhượng giữa ta và địch .

2/ Xã hội thu hẹp trong đó đủ các giới các

3/ Trường học

4/ Trường kỳ gian khổ lâu dài không sớm 1 chiều

5/ đi vào cửa  tử để tìm cửa sống.

 5 quan điểm mà anh  chị em tù  Côn đảo truyền cho nhau từ thời nào không rõ  nhưng đó là trang bị tư tưởng  đầu tiên cho nhưng ai chấp nhận chống chào cờ ,chống khổ sai ,chống nội quy nhà tù.

    Quả là trong cái gọi là địa ngục Côn đảo lại có những anh chị em tiếp tục chấp nhận thà ở trong tầng cuối Địa ngục để   giử những giá trị tinh thần, lý tường.  

Số lượng những anhem như vậy ban đầu không nhiều  cả chuồng cọp 1 (câu lưu  can phạm quá hạn án nhưng không thả) chuồng cọp 2 (can phạm còn án)

Cở vài trăm . Sau đó dần dần tăng lên . Có anh em lên xuống vài ba lần  .

    Ở chuồng cọp 1 vào tháng từ tháng 4 đến cuối tháng 8 thì chúng tôi phải nhường chổ cho các chị em từ Tam Hiệp ra . Vì các chị trong đó quậy quá. Bọn Ngụy sợ phe dân chủ Mỹ điều tra phát hiện phanh phui rắc rối.

 

 Chúng tôi lên trại 4 chia ra khoảng 5 phòng . và cứ mỗi 2 tháng lại xáo . Thời gian này các đ/c đi trước như chú 3K ( phạm khải ) ,Hà Kỳ Ngộ  ( Phó Bi thư Quãng Đà ) , Hoàng Trung Tiếu … sinh hoạt với an hem tù  những vấn đề về lý luận ,về kinh nghiệm …

 

10 trang

 

Thực ra Minh Trí đã  biết nhà báo Don luce từ đầu năm 1968 .Thời mới tham gia Phong trào yêu nước cứu trợ đồng bào nạn nhân chiến cuộc Mậu Thân .Sau Tết Mậu Thân , cuộc tấn công của Mặt trận GP  tuy gặp nhiều tổn thất  (10  trang ) Nhưng đã  gây ảnh hưởng chính trị cực lớn ở dư luận nhân dân  Mỹ và đồng bào đô thị. Ở Sài gòn ,khác với trước Mậu thân ,cuộc chiến tranh tuy vẫn ì ầm tiếng bom đạn từ Củ Chi vọng về  nhưng chưa phải là trực tiếp . Người Sài gòn vẫn hối hả theo các việc hàng ngày.

    Sau Mậu Thân ,những phòng trà ,bar tiếng nhạc của Trịnh công Sơn  khánh ly gần như là điệp khúc (10 giòng)

    Don Luce là thành viên tổ chức chí nguyện  Quốc Tế  trong đó Mỹ  tài trợ  do đó thường lui tới các Trung Tâm cứu trợ do Hội SV  sài gòn và tổ chức học sinh  tổ chức  ra. Minh Trí tham gia cứu trợ ở 1 số Trung Tâm. Trước hết vì ham vui  theo anh theo chị  trong lúc Trường học tạm đóng cửa .Don Luce  lúc đó khoảng gần 28 tuổi tính tình thoải mãi cởi mở  và biết kh a khá tiếng Việt .Don Luce quen với Trí vì Trí có thể nói tiếng Anh  không giỏi lắm nhưng đủ để nói mọi chuyện  .Cái gì chưa biết thì giải thích bằng tiếng anh hoặc tiếng Việt . Dường như Don Luce cũng muốn   tập tiếng Việt bằng cách này .

     Hồi đó, Don Luce có thuê 1 căn phòng lớn ở Hẽm đường Trần Hưng Đạo. Minh Trí thường đến chơi, có đàn ghita, v.v.  Ở đó có những tài liệu tiếng Anh của Sứ quán Mỹ, trong số đó có một tài liệu của cơ quan Quân sự Mỹ nói về Mậu Thân. Trí có xem qua  và có  nói với Anh 9 kế, Bí thư liên quận  3. Hồi đó tuy tham gia Cách mạng ở Sài gòn nhưng anh em ở các Trung tâm cứu trợ sống với nhau  giống như ở vùng giải phóng vậy. Không có nguyên tắc, ngăn cắt gì ráo. Đang tham gia cánh này mà lại ở nhà cánh kia. Thích anh  này thì tạm cắt anh kia. Rất ư tùy tiện. Nhưng đó là thực sự Phong trào cách mạng trong anh chị em SVHS đô thị  đầu năm 1968.

       Anh 9 Kế nói với Trí là Ông  này coi bộ dính CIA nhưng kệ ,ảnh  giúp các Trung Tâm cứu trợ thì ảnh  cứ làm mình cứ làm .Anh  còn dám đi uống bia với Don Luce nữa. Mà anh  9 lại  không nằm trong số anh chị em Liên Quận ,Trí Trẻ  bị bắt trong và sau Mậu Thân .

Don Luce là một người bạn lớn tuổi và là người bạn tốt. Ông ta giúp công tác cứu trợ bà con sau chiến tranh Mậu Thân . Thế thôi ,đó là hồi Mậu Thân với những ký ức tuổi chưa tròn 16 

 

 

HÌNH PHOTO THƯ CHIA TAY CỦA DON LUCE

 

Nhaân vaät Ñaëng tieåu Bình phaûi maát 20 naêm môùi tìm ra ñöôïc vaø ñöùng ñaàu  thöïc hieän cuoäc luyeän kieám lôùn nhaát  TRUNG HOA ,luyeän thanh kieám Trung hoa vöøa cöùng saéc laïi  vöøa meàm maïi dung hoøa vôùi theá giôùi thò tröôøng töï do .Ñoù laø thanh kieám AÂm döông kieám .Noù laáy maùu haøng trieäu ngöôøi Trung hoa  trong loø löõa  Caùch maïng vaên hoùa troän vôùi moà hoâi,chaát naõo cuûa haøng trieäu ngöôøi Trung hoa chuyeån qua kinh teá thò tröôøng .Nhöng taát caû nhöõng thöù ñoù cuõng chö a ñuû maø chæ khi coù moät chuùt nöôùc cam loà linh thuyû  cuûa daân toäc Trung Hoa töø chieác bình nhoû cuûa Quan theá aâm Boà taùt röôùi vaøo loø tam muoäi chaân hoûa cuûa Thaùi thöôïng laõo Quaân thì taát caû caùc rôøi raïc môùi lieân keát laïi ,moïi saân haän ñeàu laéng xuoáng ,Taâm cuûa ngöôøi Trung hoa môùi quaùn  töï taïi ,môí vieãn ly ñieân ñaûo moäng töôûng ,nhôø vaäy môùi bieát ra ñaâu laø con ñöôøng cöùu caùnh nieát baøn cho daân toäc mình .Phöôùc thay cho Daân toäc Trung hoa .Vaø cuõng tieác thay cho Daân toäc Vieät Nam ñi tìm maõi tìm hoaøi khoâng ñeán ñöôïc nôùi toát ñeïp .Maùu ñoå ñaàu rôi ,haän thuø choàng chaát roài cuõng ra coâng coác .Bôûi chaêng ? Suy cho cuøng caùi Daân toäc mình ñöôïc cuõng laø Phöôùc maø coù ,caùi mình chöa ñöôïc aét cuõng do phaän moûng. Cô hoäi 1975 laø cô hoäi ngaøn naêm coù moät cuûa moät daân toäc ,thònh vöïong hay ngheøo  heøn ,Vinh quang hay tuûi nhuïc,hoøa giaûi hay haän thuø choàng chaát laø ñaây .  Nhöng roõ raøng nhö  lôøi moät vó nhaân xöa töøng noùi : Thaéng ñöôïc loøng kieâu haõnh môùi laø khoù .Daân toäc Vieät Nam ,ngöôøi ñaïi dieän cho daân toäc VN ñaõ quaù kieâu haõnh tröôùc söï ruùt lui boû cuûa chaïy laáy ngöôøi cuûa Thieân  trieàu Hoa Kyø  .Long kieâu haõnh laøm maét môø ,tai ñieác vaø trí khoâng coøn saùng suoát ,taâm khoâng khoan dung .Loøng kieâu haõnh  thöôøng laø baïn chí thieát cuûa cöïc ñoan chuû nghóa .Thay vì khai thaùc thôøi cô tranh thuû Hôïp taùc vôùi Phöông Taây,Ñoaøn  keát  Daân toäc ,khaéc phuïc sai laàm quaù roõ trong chính saùch kinh teá xaõ hoäi cuûa mieàn Baéc ,taän duïng öu theá  thöï c  söï  cuûa mieàn Nam ñöa daàn Ñaát nöôùc thaønh giaøu maïnh  thì Nhöõng ngöôøi caùc traùch nhieäm laïi töø choái lôøi trung ,nghe theo thoùi nònh ,ñaët quyeàn lôïi cuïc boä leân quyeàn lôïi toaøn cuïc ,bò môø mòt trong  taàm nhìn thieån caän veà chieán löôïc chính trò kinh teá theá giôùi ,ñöôïc chim beû naù xem thöôøng caùc lôøi noùi thaúng cuûa löïc löôïng tình baùo trung thaønh cuûa mình trong chieán tranh ,nghi ngôø yù kieán trung thaàn neân ñi theo loái cuû  daãn ñeán beá taéc toaøn dieän vaø quan troïng hôn laø maát thôøi cô lôùn .

Nhöõng nhaø Caùch maïng Vieät nam trong ñoù coù ñ/c Hoaøng Dö  Khöông ,Haø Kyø Ngoä ,Traàn troïng Taân .. ñaõ truyeàn thuï cho an h  em trong tuø ñuû  lyù thuyeát vaø kinh nghieäm CM ñaëc bieät laø kinh nghieäm ñoái phoù ñòch .Nhaø tuø thöïc söï laø moät xaõ hoäi thu heïp .

Kinh nghieäm cho thaáy nhöõng ngöôøi thoâng minh ñoå ñaït khoâng haün laø thaønh ñaït treân ñöôøng ñôøi .Phaûi chaêng ñöôøng ñôøi khoâng laø quyeån saùch hoaëc giaû Phoøng thí nghieäm  hay moät maùi tröôøng. Ngöôøi thaønh ñaït toaøn dieän Phuùc Loäc Thoï –Phuù quyù thöôøng laø nhöõng ngöôøi vöøa coù ñaàu oùc thöïc tieãn ,xem troïng vaät chaát ngoaïi caûnh  vöøa coù chuùt vaên hoùa hoïc vaán vöøa ñuû nhöng ñöøng quaù chaêm chuù ñeå loït thoûm hoá thaúm cuûa tö töôûng ñeå khoâng treøo leân noãi.

Các bài viết khác

Luật sư tư vấn miễn phí

Gọi ngay
0902818158- 0906834543
0906834543
0902818158

Tin pháp luật

CÁC ĐỐI TÁC

 • Nhà Đất Phúc An Khang
 • The Diplomat
 • The NewYork Review of Book
 • CogitAsia
 • Reuters
 • Viet Studies
 • The NewYork Times
 • TIME
 • Bloomberg Bussiness