TIN TỨC

fanpage

Thống kê truy cập

 • Online: 31
 • Hôm nay: 731
 • Tháng: 2935
 • Tổng truy cập: 4375607
Chi tiết bài viết

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH

STT

Tên thành viên

Ngày, tháng, năm sinh  đối với thành viên là cá nhân

Giới tính

Quốc tịch

Dân tộc

Chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân hoặc địa chỉ trụ  sở chính đối với tổ chức

Số, ngày, nơi cấp CMND hoặc hộ chiếu đối với cá nhân hoặc giấy chứng nhận ĐKKD đối với doanh nghiệp, hoặc quyết định thành lập đối với tổ chức khác

Nghề nghiệp, trình độ chuyên môn của thành viên hợp danh

Vốn góp

Chữ ký của thành viên

Ghi chú

Tổng giá trị vốn góp

Sở hữu vốn

Phần vốn góp
(%)

Thời điểm góp vốn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  A. Thành viên hợp danh:

...................................

...................................

B. Thành viên góp vốn

...................................

................................... 

       

 

 

 

 

 

                   

                                                                                 ......................, Ngày........ tháng .......... năm .........
                                                                                                        Đại diện theo pháp luật của công ty

 

                                                                                                                (Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

            - Cột 10 ghi Tổng giá trị vốn góp của từng thành viên 
            - Tài sản hình thành tổng giá trị vốn góp của từng thành viên cần được liệt kê cụ thể: tên loại tài sản  góp vốn, số lượng 
            từng loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn, thời điểm góp vốn của từng loại tài sản. 

Các bài viết khác

Luật sư tư vấn miễn phí

Gọi ngay
0902818158- 0906834543
0906834543
0902818158

Tin pháp luật

CÁC ĐỐI TÁC

 • Nhà Đất Phúc An Khang
 • The Diplomat
 • The NewYork Review of Book
 • CogitAsia
 • Reuters
 • Viet Studies
 • The NewYork Times
 • TIME
 • Bloomberg Bussiness