TIN TỨC

fanpage

Thống kê truy cập

 • Online: 47
 • Hôm nay: 267
 • Tháng: 4455
 • Tổng truy cập: 4186336
Chi tiết bài viết

ĐƠN YÊU CẦU GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

ĐƠN  YÊU CẦU GIẢI QUYẾT  KHIẾU NẠI

Về việc không giải tỏa ngăn chuyển dịch

Kính gửi:    

                   - Thanh Tra Sở Tư Pháp TP. HCM;

                   - Chánh thanh Tra TP. HCM;

                   - Chánh Thanh Tra Bộ Tư Pháp.

Chúng tôi đồng ký tên dưới đây:

 1. Vi Cẩm Tú, bị đơn trong bản án phúc thẩm số 1828/2009/DS-PT ngày 17/9/2009 của Tòa án nhân dân TPHCM đã được Tòa án nhân dân Tối cao ban hành quyết định kháng nghị số 396/2012/KN-DS ngày 14/9/2012;
 2. Trần Thị An Đông, đồng bị đơn trong bản án bản án phúc thẩm số 1828/2009/DS-PT ngày 17/9/2009 của Tòa án nhân dân TPHCM đã được Tòa án nhân dân Tối cao ban hành quyết định kháng nghị số 396/2012/KN-DS ngày 14/9/2012.

 

Cùng cư trú tại địa chỉ 315/16 Lê Văn Sỹ, P.13, Q.3, TP. HCM.

 

Chúng tôi trình bày sự việc như sau:

 

Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo chúng tôi trình lên Qúy cơ quan yêu cầu xem xét việc Trung tâm thông tin và tư vấn công chứng thuộc Sở Tư pháp TP. HCM (sau đây gọi tắt là “Trung tâm”) :

-     Không thực hiện nội dung quyết định số 484/QĐ-THA của Chi Cục THA DS Q. Tân Bình đề ngày 22/05/2013 quyết định giải tỏa việc kê biên tài sản của bà Vi Cẩm Tú là căn nhà và đất số 315/16 Lê Văn Sỹ, P.13, Q.3, TP. HCM;

-     Tiếp tục duy trì trên mạng nội dung quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 01/2009/QĐ-BPKCTT đã bị mất hiệu lựcbởi quyết định số 484/QĐ-THA đề ngày 22/05/2013 của Chi Cục THA DS Q. Tân Bình và Quyết định  Giám đốc thẩm số 659/2012/DS-GĐT ngày 26/12/2012 của TAND Tối cao.

 

Chúng tôi thấy bản chất hành vi hành chính này là sự tách rời một cách máy móc, vô cảm  nội dung quyết định số 484/QĐ-THA đề ngày 22/05/2013 của Chi Cục THA DS Q. Tân Bình giải tỏa việc kê biên tài sản của bà Vi Cẩm Tú là căn nhà và đất số 315/16 Lê Văn Sỹ, P.13, Q.3, TP. HCM. Với quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 01/2009/QĐ-BPKCTT trong tác nghiệp xử lý cung cấp thông tin ngăn chặn trên mạng của Trung tâm.

 

Chúng tôi đề nghị Thanh tra Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan trực tiếp giải quyết khiếu nại hành vi không phù hợp pháp luật của Trung tâm. Mặc dù, chúng tôi cũng thông cảm thái độ ngại trách nhiệm, máy móc trong xử lý sự việc. Nhưng vì hành vi này xâm phạm đến quyền tài sản chính đáng của chúng tôi, một gia đình có công Cách mạng nên buộc lòng chúng tôi phải kêu cứu.

 

1.        TÓM TẮT  VỤ VIỆC KHIẾU NẠI

 

Ngày 26/12/2012 có quyết định Giám đốc thẩm số 659/2012/DS-GĐT của TAND Tối cao. Quyết định Giám đốc thẩm tuyên hủy toàn bộ bản án dân sự phúc thẩm số 1828/2009/DSPT ngày 17/09/2009 của TAND TP. HCM và hủy toàn bộ bản án dân sự sơ thẩm số 27/2009/DSST ngày 24/06/2009 của Tòa án nhân dân quận Tân Bình, TP. HCM về vụ án “đòi tài sản” giữa nguyên đơn là Ông Seoun Taibai và bị đơn là Chị Vi Cẩm Tú và Bà Trần Thị An Đông.

 

Sau khi có quyết định Giám đốc thẩm số 659/2012/DS-GĐT của TAND Tối cao, theo quy định của pháp luật mà cụ thể là điểm d khoản 1 Điều 50 - Luật Thi hành án Dân sự 2008 quy định về “đình chỉ thi hành án” nên ngày 10/5/2013 Chi cục THA DS Q.3, TP. HCM đã ký quyết định 20/QĐ-CCTHA, quyết định 18/20/QĐ-CCTHA, quyết định 20/QĐ-CCTHA đình chỉ thi hành án về khoản tiền 3.933.333.333 đồng và 28,66 lượng vàng SJC, lãi chậm thi hành án và, án phí. Chi Cục THA DS Q. Tân Bình căn cứ điểm d khoản 1 Điều 105 - Luật Thi hành án Dân sự 2008 quy định về “giải tỏa kê biên tài sản” nên đã ra quyết định số 484/QĐ-THA đề ngày 22/05/2013 quyết định giải tỏa việc kê biên tài sản của bà Vi Cẩm Tú là căn nhà và đất số 315/16 Lê Văn Sỹ, P.13, Q.3, TP. HCM. Quyết định giải tỏa việc kê biên này cũng đã có gửi cho các Ban ngành, trong đó có Sở Tư pháp TP. HCM và Viện KSND Q. Tân Bình, TP. HCM. Quyết định giải tỏa việc kê biên cũng ghi rõ các căn cứ pháp lý để giải tỏa kê biên ngăn chặn.

 

Kính thưa Ông Chánh Thanh Tra Sở,

 

Trong các bản án bị hủy toàn bộ có các nội dung quyết định của Tòa án về việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời ngăn chặn chuyển dịch căn nhà số 315/16 Lê Văn Sỹ, P.13, Q.3 như sau: Án sơ thẩm trang 9 đề cập đến Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời “Tiếp tục duy trì quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời QĐ số 01/2009/QĐ-BPKCTT ngày 17/02/2009 TAND Q. Tân Bình. Án Phúc thẩm trang 11 đề cập đến Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời để đảm bảo thi hành án cho đến khi thi hành xong bản án”.

 

Quyết định tiếp tục duy trì áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không phải là một quyết định độc lập, riêng rẽ mà là một phần trong bản án sơ và phúc thẩm - đã bị hủy toàn bộ. Chi cục THA DS Q3 đình chỉ toàn bộ thi hành án có nghĩa là bản án đã thi hành xong thìQuyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đương nhiên hết hiệu lực.

 

2.        NỘI DUNG THƯ TRẢ LỜI TỪ CHỐI YÊU CẦU THÁO GỞ THÔNG TIN NGĂN CHẶN

 

Nhiệm vụ của Trung tâm không chỉ đơn giản là  người nhập và rút dữ liệu trên mạng thông tin của Sơ Tư pháp để ngăn chặn giao dịch.Trung tâm - Sở Tư pháp có văn bản số 235/TTCC đề ngày 30/08/2013 trả lời chúng tôi rằng:

-     Trước đây Trung tâm nhận QĐ số 01/2009/QĐ-BPKCTT ngày 17/02/2009 TAND Q. Tân Bình về việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời ngăn chặn chuyển dịch căn nhà số 315/16 Lê Văn Sỹ, P.13, Q.3, TP. HCM của bà Vi Cẩm Tú nên đã thông báo đến các Phòng Công chứng QĐ ngăn chặn nêu trên;

-     Ngày 27/05/2013 Trung tâm nhận được QĐ số 484/QĐ-THA của Chi Cục THADS Q. Tân Bình về việc giải tỏa kê biên QĐ số 01/2009/QĐ-BPKCTT ngày 17/02/2009 TAND Q. Tân Bình và đã thông báo việc giải tỏa biện pháp khẩn cấp tạm thời theo QĐ số 01/2009/QĐ-BPKCTT ngày 17/02/2009 TAND;

-     Ngoài ra, Trung tâm không nhận được bất kỳ văn bản nào từ cơ quan có thẩm quyền có nội dung chấm dứt hiệu lực của Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 01/2009/QĐ-BPKCTT ngày 17/02/2009. Do đó, trong phạm vi chức năng của mình, Trung tâm không có thẩm quyền “huy bỏ thông tin ngăn chặn” theo yêu cầu của chúng tôi nên đề nghị chúng tôi liên hệ TAND Q. Tân Bình, nơi phiên tòa sơ thẩm ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 01/2009/QĐ-BPKCTT để giải quyết.

 

Như vậy, ở đây chúng tôi thấy:

-       Có sự chồng chéo các văn bản, cụ thể là quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 01/2009/QĐ-BPKCTT và Trung tâm không chịu hiểu cái nào là cái có hiệu lực cuối cùng. Đầu tiên khi TAND đang thụ lý vụ kiện, chưa có bản án, đương sự có yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì Tòa án sẽ áp dụng nếu xét thấy cần thiết. Sau khi có bản án sơ thẩm Chi Cục THA DS Q. Tân Bình cũng có quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời để kế thừa việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của TAND Q. Tân Bình. Như vậy, quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 01/2009/QĐ-BPKCTT của TAND Q. Tân Bình hết hiệu lực và hết nhiệm vụ.

-       Các Phòng Công chứng đã giải tỏa việc ngăn chặn chuyển dịch tài sản nhưng phía Trung tâm vẫn duy trì. Như vậy có sự mâu thuẩn do chính mình gây ra của Trung tâm. Trong văn bản số trả lời số 235/TTCC đề ngày 30/08/2013 Trung tâm nói rằng sau khi nhận QĐ 484/QĐ-THA của Chi Cục THADS Q. Tân Bình về việc giải tỏa kê biên QĐ số 01/2009/QĐ-BPKCTT ngày 17/02/2009 đã thông báo cho các Phòng Công chứng đang hành nghề tại TP. HCM nhưng bản thân Trung tâm lại không giải tỏa. Như vậy, Trung tâm đã nói một đường làm một nẻo, không thực thi QĐ 484/QĐ-THA của Chi Cục THADS Q. Tân Bình về việc giải tỏa kê biên của Chi Cục THADS Q. Tân Bình. Ở đây, cơ quan THA DS là cơ quan được cơ quan có thẩm quyền cao nhất thành lập và được pháp luật công nhận. Còn Trung tâm là một bộ nhỏ của Sở Tư pháp thành lập nội bộ, chỉ là một bộ phận hỗ trợ cho các cơ quan có thẩm quyền khác. Như thế, về quyền hạn để thực thi pháp luật giữa cơ quan THA DS và Trung tâm thì cơ quan THA DS là cao nhất. Do đó, khi Trung tâm nhận QĐ 484/QĐ-THA của Chi Cục THADS Q. Tân Bình về việc giải tỏa kê biên QĐ số 01/2009/QĐ-BPKCTT thì Trung tâm phải thực hiện chứ không phải đòi hỏi TAND Q. Tân Bình hoặc cơ quan khác có văn bản yêu cầu. Hơn nữa, liên quan trực tiếp đến vụ kiện này chỉ có TAND và cơ quan THA DS. Do đó trong phạm vi chức năng (?!), Trung tâm không có thẩm quyền “hủy bỏ thông tin ngăn chặn“, một khi Trung tâm đã xác định đã thông tin quyết định 484/QĐ-THA 22/5/2013 của Chi Cục THADS Q. Tân Bình có nội dung giải tỏa kê biên tài sản  nhưng vẫn duy trì thông tin Quyết định áp dụng biện pháp khẩn câp tạm thời số 01/2009/QĐ-BPKCTT trên mạng thì nội dung giải tỏa kê biên theo QĐ 484/QĐ-THA 22/05/2013 làm sao có thể thực hiện được. Như vậy cùng một lúc Trung Tâm vừa mở tín hiệu “đèn xanh“ vừa “đèn đỏ“ cùng tồn tại. Mặc dù, theo qui định pháp luật thì đã bật đèn xanh phải tắt đèn đỏ. Để lý giải cho hành vi hành chính của mình Trung Tâm viện cớ “không nhận được bất kỳ văn bản nào từ cơ quan có thẩm quyền”. Mặc dù văn bản của Chi Cục THA DS Q. Tân Bình là QĐ có giá trị pháp lý, được pháp luật công nhận, có giá trị nội dung chấm dứt hiệu lực của Quyết định áp dụng biện pháp khẩn câp tạm thời trên thực tế.    

-       Trung tâm chưa hiểu thấu đáo nội dung, câu chữ của QĐ Giám đốc thẩm. Trong QĐ Giám đốc thẩm nói rõ “Hủy toàn bộ bản án sơ và phúc thẩm”. Có nghĩa tất cả những gì có liên quan đến vụ kiện tại Tòa sơ và phúc thẩm đều hủy bỏ hết, trong đó có quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 01/2009/QĐ-BPKCTT của TAND Q. Tân Bình. Tất cả phải xét xử lại từ đầu, mà xét xử lại từ đầu thì đương sự có yêu cầu Tòa áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời nữa hay không phải được thể hiện bằng một yêu cầu khác. Trong nội dung Giám đốc thẩm đã nói “hủy toàn bộ” thì không cần thiết phải liệt kê từng chi tiết cái gì hủy bởi nội hàm “toàn bộ” đã thể hiện. Trung tâm viện dẫn rằng trong QĐ Giám đốc thẩm không có câu hủy bỏ quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 01/2009/QĐ-BPKCTT của TAND Q. Tân Bình (?!). Trong vấn đề giải tỏa ngăn chặn của Trung Tâm, Trung tâm đã thể hiện rõ Trung tâm đang tự giới hạn chức năng của mình từ là bộ óc tham mưu trở thành là một Robot cơ bắp, người máy không có khả năng nhận thức lý tính liên hệ từ nội dung quyết định này với nội dung quyết định khác. Cán bộ của Trung tâm đã trả lời một cách vô cảm trước một quyền lợi của công dân, hoàn toàn trái với đạo đức vì dân của Bác Hồ đã dạy.

 

Chúng tôi nghĩ Trung tâm thuộc Sở Tư pháp TP. HCM  là bộ phận có nhiệm vụ tham mưu hỗ trợ các cơ quan chức năng có thẩm quyền liên quan trong vụ kiện này, cụ thể là Chi Cục THADS Q. Tân Bình chứ không phải là cơ quan có thẩm quyền trong vụ kiện này. Do đó, khi Chi Cục THA DS Q. Tân Bình đã có quyết định số 484/QĐ-THA ngày 22/05/2013 về việc giải tỏa kê biên tài sản thì Trung tâm cũng phải hủy bỏ hoàn toàn ngay việc ngăn chặn trên mạng đối với tài sản là căn nhà 315/16 Lê văn Sĩ Q3 chứ không làm theo cách vừa bật đèn xanh vừa giử đèn đỏ như hiện nay. Việc Trung tâm không tháo gở ngăn chặn trên mạng đã thể hiện hành vi cản trở pháp luật, cụ thể làcản trở thi hành quyết định số 484/QĐ-THA ngày 22/05/2013 của Chi Cục THADS Q. Tân Bình về việc giải tỏa kê biên tài sản vàvi phạm nghiêm trọng quyền và lợi ích hợp pháp của chúng tôi. Do đó, bằng đơn này chúng tôi khiếu nại đến quý cơ quan xem xét và giải quyết cho chúng tôi. Chúng tôi chỉ muốn giải quyết êm thấm nội bộ và không muốn yêu cầu bồi thường thiệt hại.

 

Việc không thi hành Quyết định 484/QĐ - THA của Chi cục THA DS Q. Tân Bình giải tỏa việc kê biên là không đúng theo Điều 378 - Luật Tố tụng dân sự và  Luật Thi hành án. Sở Tư Pháp TP. HCM là cơ quan thuộc hệ thống tư pháp cùng hệ thống quản lý của Bộ Tư pháp như Cục Thi hành án nhưng hoàn toàn không phải là cơ quan làm thay Cục thi hành án. Việc không thi hành Quyết định 484/QĐ - THA của Chi cục THA DS Q. Tân Bình giải tỏa việc kê biên cũng hoàn toàn trái với Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 01/2009/QĐ-BPKCTT ngày 17/02/2009 của Tòa án Q. Tân Bình ghi tại Điều 2 ”Quyết định này . . . .  được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự“. Như vậy, một khi đã có quyết định của cơ quan thi hành án dân sự giải tỏa kê biên thi các cơ quan phải chấp hành theo thi hành án chứ không được viện bất kỳ lý do nào khác. Luật Thi hành án dân sự qui định Cơ quan thi hành án dân sự là công cụ thi hành bản án, quyết định dân sự. Việc đọc, hiểu, giải thích án, chịu trách nhiệm pháp lý về tài sản đó với các bên cũng là chức trách, nhiệm vụ của Chấp hành viên chứ hoàn toàn không phải là nhiệm vụ nhà nước giao cho chuyên viên Sở Tư Pháp. Có nghĩa là nếu tháo gở trên mạng mà căn nhà này chuyển dịch. Sau này có ai khiếu nại thế nào thì Chuyên viên Trung Tâm vẫn không phải chịu trách nhiệm gì cả.

 

Kính thưa Ông Chánh Thanh Tra,

 

Việc thi hành án dân sự đã được Quốc Hội qui định bởi Luật thi hành án dân sự. Rất mong được Ông chấp thuận đơn này và xem xét giải quyết nhanh chóng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chúng tôi.

Trân trọng.

                                                                                     NGƯỜI LÀM ĐƠN

 

                                              TRẦN THỊ AN ĐÔNG                              Vi Cẩm Tú

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TƯ PHÁP SỐ 07/2007/TT-BTP NGÀY 09 THÁNG 10 NĂM 2007

HƯỚNG DẪN VỀ THÔNG BÁO VIỆC KÊ BIÊN TÀI SẢN THI HÀNH ÁN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ TÀI SẢN KÊ BIÊN TẠI CÁC TRUNG TÂM ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH, TÀI SẢN CỦA CỤC ĐĂNG KÝ QUỐC GIA GIAO DỊCH BẢO ĐẢM THUỘC BỘ TƯ PHÁP

 

VI. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÓA THÔNG BÁO VỀ VIỆC KÊ BIÊN TÀI SẢN

1. Trong thời hạn không quá ba ngày làm việc kể từ ngày giải tỏa việc kê biên tài sản hoặc hoàn tất việc xử lý tài sản kê biên, Chấp hành viên phải gửi Văn bản yêu cầu xoá thông báo về kê biên tài sản thi hành án theo một trong các phương thức quy định tại khoản 12 Mục I của Thông tư này.

2. Sau khi nhận Văn bản yêu cầu xoá thông báo về kê biên tài sản thi hành án, Đăng ký viên thực hiện các công việc nêu tại khoản 2 và khoản 3 Mục II của Thông tư này.

3. Khi chấm dứt thời hạn có hiệu lực của thông báo về việc kê biên tài sản thi hành án mà Trung tâm Đăng ký không nhận được Văn bản yêu cầu xoá thông báo về kê biên tài sản thi hành án hoặc Văn bản yêu cầu gia hạn thông báo về việc kê biên tài sản thi hành án thì Trung tâm Đăng ký tự động xóa thông báo về việc kê biên tài sản thi hành án.

Các bài viết khác

Luật sư tư vấn miễn phí

Gọi ngay
0902818158- 0906834543
0906834543
0902818158

Tin pháp luật

CÁC ĐỐI TÁC

 • Nhà Đất Phúc An Khang
 • The Diplomat
 • The NewYork Review of Book
 • CogitAsia
 • Reuters
 • Viet Studies
 • The NewYork Times
 • TIME
 • Bloomberg Bussiness