TIN TỨC

fanpage

Thống kê truy cập

 • Online: 15
 • Hôm nay: 796
 • Tháng: 6111
 • Tổng truy cập: 4187992
Chi tiết bài viết

Đề cương bài giảng Luật Tố tụng hình sự

Đề cương bài giảng Luật Tố tụng hình sự.

Bài 1. Những vấn đề chung về Luật Tố tụng hình sự Việt Nam.

 

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

PHẦN I:  KHÁI NIỆM, NHIỆM VỤ VÀ NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

 


 

 1. KHÁI NIỆM CHUNG.

 1.1. Khái niệm tố tụng hình sự, khoa học tố tụng hình sự, Luật Tố tụng hình sự.

- Tố tụng hình sự

Tố tụng hình sự là trình tự (quá trình) tiến hành giải quyết vụ án hình sự. TTHS bao gồm toàn bộ hoạt động của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng, cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, mọi công dân góp phần vào việc giải quyết vụ án theo quy định của Luật tố tụng hình sự.

- Tố tụng hình sự là hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phát hiện và giải quyết vụ án hình sự.

- Tố tụng hình sự là một lĩnh vực hoạt động của nhà nước thông qua các cơ quan có thẩm quyền để đấu tranh chống và phòng ngừa tội phạm bảo vệ lợi ích nhà nước, xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

- Tố tụng hình sự bao gồm các giai đoạn kế tiếp nhau, trong đó, giai đoạn TTHS là những bước trong trình tự tố tụng có nhiệm vụ riêng mang đặc thù về phạm vi chủ thể và hành vi tố tụng, văn bản tố tụng. Có 5 giai đoạn trong tố tụng hình sự: khởi tố, điều tra, xét xử, chấp hành án hình sự.

+ Khởi tố VAHS: là giai đoạn mở đầu của trình tự TTHS, trong đó cơ quan có thẩm quyền xác định sự việc xẩy ra có dấu hiệu của tội phạm hay không để quyết định khởi tố hay không khởi tố VAHS.

+ Điều tra VAHS: Là một giai đoạn của trình tự TTHS, trong đó cơ quan có thẩm quyền áp dụng mọi biện pháp hợp pháp theo qui định của pháp luật để tiến hành thu thập, kiểm tra, đánh giá chứng cứ để xác định tội phạm và người phạm tội.

+ Truy tố: là một giai đoạn tiếp theo của trình tự tố tụng, trong đó VKS tiến hành các hoạt động cần thiết để truy tố bị can trước Toà án bằng bản cáo trạng hoặc ra các quyết định tố tụng khác nhằm giải quyết đúng đắn VAHS theo qui định của pháp luật.

+ Xét xử VAHS: bao gồm xét xử sơ thẩm và xét xử phúc thẩm. Trong đó:

Xét xử sơ thẩm là một giai đoạn của TTHS trong đó Toà án tiến hành giải quyết và xử lí vụ án bằng việc ra bản án hoặc quyết định cần thiết khác.

Xét xử phúc thẩm VAHS là giai đoạn tiếp theo của TTHS, trong đó Toà án cấp trên trực tiếp xem xét lại bản án hoặc quyết định sơ thẩm của Toà án cấp dưới chưa có hiệu lực bị kháng cáo, kháng nghị theo qui định của pháp luật.

Các bài viết khác

Luật sư tư vấn miễn phí

Gọi ngay
0902818158- 0906834543
0906834543
0902818158

Tin pháp luật

CÁC ĐỐI TÁC

 • Nhà Đất Phúc An Khang
 • The Diplomat
 • The NewYork Review of Book
 • CogitAsia
 • Reuters
 • Viet Studies
 • The NewYork Times
 • TIME
 • Bloomberg Bussiness